เชิญชวนนิสิต นักศึกษาทุกสถาบันส่งผลงาน ภาพยนตร์สั้นเข้าประกวด ในหัวข้อ "จะเป็นอย่างไร ถ้าโลกไร้ IT"

IT (Information Technology) หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราในหลายๆ เรื่องตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน ทั้งในเรื่องความบันเทิง การเรียน และการทำงาน ในหัวข้อการประกวดหนังสั้นนี้

เราขอเชิญนิสิตนักศึกษา ลองวาดภาพจินตนาการดูสิว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร หรือ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร “ถ้าโลกนี้ไร้ไอที”

ปุ่มเข้าประกวด
ตารางเวลากิจกรรม
ลงทะเบียน
เข้าประกวด
ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2561
ส่งผลงาน
ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2561
รายชื่อทีมทั้งหมด
28 ทีม
ประกาศรางวัล
ชนะเลิศ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2561
คณะกรรมการ

คุณ แคปเปอร์
บุญฤทธิ์ เวียงนนท์
นักรีวิวหนังเซ็กชั่น
Thaiware Movie
ผู้กำกับหนังสั้น

คุณ เต๋อ
นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์
ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง

คุณ จักรพันธุ์ ขวัญมงคล
นักวิจารณ์ภาพยนตร์
อดีตบรรณาธิการบริหารนิตยสาร
The Hollywood Reporter Thailand